group:legislativa:prihlaska

Žádost o přijetí do interního klubu SU ČVUT

Interní kluby Studentské unie ČVUT mohou přijímat nové členy podle jednotného formuláře, resp. při dodržení jeho textového znění a sbíraných údajů. Formulář, resp. texty, a pravidla k jejich použití jsou dostupné níže.

  • Aby se člověk mohl přihlásit do klubu, je třeba, aby vyplnil všechny požadované údaje v žádosti (kromě Přiděleného UID) a žádost podepsal.
  • Osoba pověřená registrací (předseda, registrátor apod.) vyplní UID (pokud se v klubu přiděluje) a žádost podepíše.
  • V současnosti (prosinec 2019) je vyžadována listinná podoba formuláře, kdy jej člověk musí fyzicky podepsat. Do budoucna se počítá i s elektronickou podobou.
  • Používejte vždy prosím aktuální verzi formuláře. Pokud vyžadujete změny, kontaktujte nás na oou@su.cvut.cz.
  • Formulář může být vytištěn jak černobíle, tak barevně.
  • Při použití informačního systému klubu pro vyplnění údajů do formuláře se může výsledná grafická podoba lišit. Důležité je jeho textové znění, sbírané údaje, a uvedení verze textu / dokumentu.
Verze Datum Text dokumentu Listinná podoba
v1.1 (aktuální) 3. 9. 2019 Česká verze, Anglický překlad v1.1, v1.1a
Verze Datum Údaje
v1.1 (aktuální) 3. 9. 2019 jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, přidělené UID člena a UID registrátora, datum, podpis žadatele a registrátora

FIXME

  • group/legislativa/prihlaska.txt
  • Poslední úprava: 2021/12/11 22:16
  • autor: Pavel Valach