group:parlament:prijata_usneseni

Přijatá usnesení

Usnesení 2024-06-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 26.06.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 26.06.2024 v 18:05 a souhlasí, že se bude zabývat podklady zaslanými po předkládací lhůtě.

 • OHP: 11; 8:1:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu Silicon hill Zálohované vratné kelímky SH zaslanou do konference Parlamentu dne 24.06.2024 v 17:55.

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje záměr Centrály Studentské unie ČVUT nakoupit znovupoužitelné kelímky SU ČVUT.

 • OHP: 12; 10:1:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 21.05.2024, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 26.06.2024 v 20:39.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje podmínky přijetí usnesení představenstva klubu Silicon Hill definované v článku 2 bod 5, článku 3 bod 9 a článku 5 Jednacího řádu klubu Silicon Hill poslaného do konference Parlamentu 26.06.2024 v 21:11.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály Studentské unie ČVUT Vítejte na ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 23.06.2024 v 20:15.

 • OHP: 13; 8:0:5 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje žádost o čerpání z Fondu projektů na 20. narozeniny Klubu Čajovna zaslanou do konference Parlamentu dne 24.06.2024 v 08:08.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2024-05-10 přijaté formou per rollam.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2024-05-10 ve věci uhrazení provozních nákladů kluby do rezervního fondu zpět dle IP 2023-P1 Odvody na centrální účty do 14 dnů od vydání tohoto usnesení.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-10: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z fondu rezervy SU ČVUT ve výši 200 000 Kč. Tato částka bude rozdělena mezi kolejní kluby v poměru odpovídajícím procentu rozdělení provozních nákladů 02/2023 zaslaných do konference Parlamentu dne 11.05.2024 v 16:09. Důvodem čerpání rezervy je nečekané zvýšení provozních nákladů SU ČVUT za 02/2023.

 • OHP: 13; 11:1:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-11: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje záměr přepracování důležitého interního předpisu IP Odvody na centrální účty. IP by měl nově náklady adekvátně rozdělovat mezi kluby, podle toho, ve kterých klubech náklady vznikají. Provozní náklady za 02/2024 by měly být již rozděleny dle nového IP.

 • OHP: 11; 8:2:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-06-12: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy klubu Pod-O-Lee zaslané do konference Parlamentu dne 24.06.2024 v 16:48.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje změnu ekonomické činnosti klubu Pod-O-Lee Mezi Bloky 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 29. 4. 2024 v  15:56.

 • Hlasování formou per rollam
 • OHP: 17; 15:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 21.05.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 21.05.2024 v 18:07 a souhlasí, že se bude zabývat podklady zaslanými po předkládací lhůtě.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 17.04.2024, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 21.05.2024 v 18:57.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2024-05-01 přijaté formou per rollam.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zvýšení členského příspěvků klubu Silicon Hill – Hudebny na 1000 Kč s účinností od 01.07.2024. Stávající platební období zůstávají zachována.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 18.05.2024 v 15:01.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu Čajovna Dýmky na kopci 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 20.05.2024 v 00:17.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy SU ČVUT zaslané do konference Parlamentu dne 21.05.2024 ve 20:16.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 19.05.2024 v 15:56.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-05-10: Studentský parlament SU ČVUT souhlasí s uhrazením provozních nákladů 02/2023 zaslaných do konference Parlamentu 11.05.2024 z rezervního fondu SU ČVUT. Jednotlivé interní kluby SU ČVUT uhradí provozní náklady do rezervního fondu zpět dle IP 2023-P1 Odvody na centrální účty do 14 dnů po potvrzujícím usnesení Studentského parlamentu v této věci.

 • Hlasování formou per rollam
 • OHP: 17; 10:0:7 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 17.04.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 15.05.2024 v 18:00.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.03.2024, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 17.04.2024 v 18:30.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy klubu Sincoolka zaslané do konference Parlamentu dne 07.04.2024 v 18:21.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Čajovna – Strojárna žije, Strahov SHOW, Lesamáj a Kladenský majáles zaslané do konference Parlamentu dne 12.04.2024 v 18:47.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu +/-FEL Tužidlo zaslanou do konference Parlamentu dne 14.04.2024 v 14:21.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění Pivní běh zaslanou do konference Parlamentu dne 14.04.2024 v 23:48.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění – zaČVUTění 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 17.04.2024 v 18:58.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Fakultního klubu BION Kladenský majáles 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 00:01.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje žádost o čerpání z Fondu projektů ve výši 25 000 Kč na akci Kladenský majáles 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 00:01.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-10: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Pod-O-Day 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 02:36.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-11: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Mezi Bloky 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 02:36.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-12: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Pravidlech výjimek SU zaslaný do konference Parlamentu dne 17.04.2024 v 20:01.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-13: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon hill SHOW 2024 – batikování triček zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 12:44.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-14: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje změnu ekonomické činnosti klubu Silicon hill SHOW 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 12:44.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-04-15: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály Studentské unie ČVUT Merch SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 15.04.2024 v 17:24.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-03-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.03.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 12.03.2024 v 18:14.

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-03-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Čajovna Strojárna žije, Strahov SHOW, Lesamáj a Kladenský majáles zaslané do konference Parlamentu dne 12.04.2024 v 18:47.

 • OHP: 13; 7:0:6 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-03-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill SHOW 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 07.03.2024 v 08:58.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-03-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje žádost o čerpání z Fondu projektů pro účely projektu Strojárna žije zaslanou do konference Parlamentu dne 07.03.2024 v 00:01.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 8.02.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 08.02.2024 v 18:07.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 11.01.2024, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 08.02.2024 v 18:33.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje rozpočet CEN 2024 zaslaný do konference Parlamentu dne 04.02.2024 v 16:47.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu STOH Vstupné klubu STOH zaslanou do konference Parlamentu dne 04.02.2024 v 20:38.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zvýšení členského příspěvku klubu STOH na 200 Kč za semestr.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu FIT++ FIT párty 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 06.02.2024 ve 13:23.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost CEN SU Studentský ples SU ČVUT, která byla zaslána do konference Parlamentu po předkládací lhůtě dne 08.02.2024 v 19:21.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-02-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT projednal memorandum o vzájemné spolupráci s ČVUT a schvaluje jeho zaslání vedení ČVUT ve znění zaslaném do konference parlamentu dne 08.02.2024 v 19:55 včetně navržených změn. Pokud nedojde k významovým změnám a nebude požadováno další projednání parlamentem, parlament souhlasí s podepsáním memoranda o vzájemné spolupráci s ČVUT.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-01-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 11.01.2024 zaslaného do konference Parlamentu dne 11.01.2024 v 18:20.

 • OHP: 15; 13:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-01-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.12.2023, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 11.01.2024 v 20:40.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-01-03 nebylo přijato. OHP: 14; 7:0:7 Zobrazit znění

Usnesení 2024-01-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Fond prezidenta pro rok 2024 ve výši 50 000 Kč, telefonní tarify pro CEN ve výši 8 000 Kč a čerpání na akci Novoroční bowling do výše 6 000 Kč.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2024-01-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů ve výši 25 000 Kč pro účely akce Narozeniny SU ČVUT zaslané do parlamentu dne 11.1.2024 v 21:20.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-12-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.12.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 12.12.2023 v 18:10 a souhlasí s tím, že se bude zabývat i podklady, které byly zaslány po předkládací lhůtě.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-12-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 16.11.2023, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 12.12.2023 v 18:49.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-12-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje vymáhání částečné náhrady škody ve výši 5000 Kč po zaměstnanci, který je zodpovědný za ztrátu klíčů dne 03.08.2023. Dalších 4860 Kč bylo zaplaceno klubem Silicon Hill. Dále schvaluje, aby zbylá částka do maximální výše 7000 Kč byla zaplacena z rezervního fondu Studentské unie ČVUT.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-12-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu eFDrive ve znění zaslaném do konference Parlamentu dne 10.12.2023 v 14:50.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 16.11.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 14.11.2023 v 18:00.

 • OHP: 13; 10:2:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy z řádných zasedání Studentského parlamentu konaných dne 19.09.2023 a 18.10.2023, které byly zaslány do konference Parlamentu dne 16.11.2023 v 19:12.

 • OHP: 15; 10:0:5 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2023-10-01.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2023-10-02.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění - zaČVUTění Winter Vintage Edition 2024 zaslanou do konference Parlamentu dne 12.11.2023 v 19:34.

 • OHP: 16; 14:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee - Podolské vánoce zaslanou do konference Parlamentu dne 14.11.2023 v 10:08.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Výročních zprávách a hlášení o stavu klubu, který byl zaslán do konference parlamentu dne 08.11.2023 v 13:29.

 • OHP: 16; 13:1:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-11-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy klubu +/-FEL ve znění zaslaném do konference parlamentu 14.11.2023 v 16:01.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-10-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů na projekt Meziklubovky ve výši 20 000 Kč.

 • Hlasování formou per rollam
 • OHP: 17; 11:0:6 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-10-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT jmenuje Róberta Selveka, narozeného 27.12.1996, trvalým bydlištěm Madridská 2850/1, Košice, Slovenská republika členem Kontrolní komise SU ČVUT.

 • Hlasování formou per rollam
 • OHP: 17; 12:0:5 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 19.09.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 19.09.2023 v 18:10.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 27.06.2023, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 19.09.2023 v 19:38.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT uděluje čestné členství Stanislavu Jeřábkovi.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT uděluje čestné členství Milanu Kurkovi.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT uděluje čestné členství Jiřímu Hanušovi.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT uděluje čestné členství Michalu Kotherovi.

 • OHP: 14; 12:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT Souboj fakult ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 16.09.2023 v 09:21.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu FIT++ Hello FIT 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 16.09.2023 v 23:45.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-09-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT uznává legitimitu mandátů, usnesení a činností představenstev klubu FIT++ v období od listopadu 2021 do pozastavení klubu dne 14.9.2023.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 27.06.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 25.06.2023 v 17:00 a souhlasí s tím, že se bude zabývat i podklady, které byly zaslány po předkládací lhůtě.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 23.05.2023, který byl zaslán do konference Parlamentu dne 27.06.2023 v 17:47.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Centrálu pro funkční období 2023-2025 ve složení Markéta Jirmanová, Štěpán Tichý, Jiří Novotný, Ondřej Váňa, Pavel Mašinda, Michal Verbovský, Vojtěch Dušátko, Barbora Goláňová a Aleš Novák.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 25. 6. 2023 v 17:00.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT Vítejte na ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 18.06.2023 v 21:35.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Dýmky na Podolí zaslanou do konference Parlamentu dne 25.06.2023 v 14:19.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-06-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Výroční zprávu SU ČVUT za rok 2021 respektive 2022, které byly zaslané do konference Parlamentu dne 26.06.2023 v 12:14 respektive 27.06.2023 v 18:20.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 23.05.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 21.05.2023 v 18:00.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy z řádného a mimořádného zasedání Studentského parlamentu konaných dne 12.04.2023, které byly zaslány do konference Parlamentu dne 21.05.2023 v 12:21 a 23.05.2023 18:44.

 • OHP: 12; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Odvodech na centrální účty ve znění, ve kterém byl zaslán do konference parlamentu dne 23.05.2023 v 19:10.

 • OHP: 15; 12:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT Mikiny SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 23.05.2023 v 19:17.

 • OHP: 15; 12:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT potvrzuje své Usnesení 2023-04-14 přijaté formou per rollam.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT Letní ples SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 21.05.2023 v 12:26.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu Čajovna Dýmky na kopci 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 23.05.2023 v 19:37.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 23.05.2023 v 17:06.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-05-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT apeluje na tvorbu metodiky sestavování seznamu výjimek SU pro SÚZ (SU100), která by vycházela z podkladů vytvořených na schůzce RSS dne 09.05.2023.

 • OHP: 14; 12:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program mimořádného zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 10.04.2023 v 18:00.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 09.03.2023 zaslaný do konference Parlamentu dne 09.04.2023 v 11:20.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje záměr na změnu účtu Rezervního fondu SU ČVUT na transparentní spořící účet.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu FITplusplus - FIT párty zaslanou do konference Parlamentu dne 03.04.2023 v 19:57.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill - Narozeniny klubu Silicon Hill zaslanou do konference Parlamentu dne 07.04.2023 v 14:35.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů na akci Silent disco Mezi Bloky 2023 ve výši 25 000 Kč.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee - Pod-O-Day 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 09.04.2023 v 00:35.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-08: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee - Mezi Bloky 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 09.04.2023 v 00:35.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-09: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů na akci Kladenský majáles 2023 ve výši 25 000 Kč.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-10: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program řádného zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.04.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 12.04.2023 v 18:49.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-11: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje změny členských příspěvků podle přehledové tabulky zaslané do konference Parlamentu dne 10.04.2023 v 13:43. Změny nabývají účinnosti u všech klubů okamžitě s výjimkou klubu Silicon Hill, který má pozdržení účinnosti do 01.07.2023.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-12: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje bezúročnou půjčku z rezervního fondu na účet klubu zaČVUTění ve výši 120 000 Kč. Tato částka musí být klubem zaČVUTění v plné výši vrácena do rezervního fondu do 31.12.2025, přičemž každý kalendářní rok musí klub do rezervního fondu vrátit minimálně 40 000 Kč tj. minimálně třetinu celkové zapůjčené částky, pokud zbytkový dluh nečiní méně.

 • OHP: 15; 13:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-13: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění - zaČVUTění 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 06.04.2023 v 18:46.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-04-14: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Čajovna - Lesamáj 2023, Hanami 2023, iKariera 2023 a Kladenský majáles 2023 zaslané do konference Parlamentu dne 20.4.2023 ve 23:19 a ekonomickou činnost klubu BION - Kladenský majáles 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 21.4.2023 v 11:23.

 • Hlasování formou per rollam
 • OHP: 17; 10:0:7 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-03-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 09.03.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 07.03.2023 v 19:00 a souhlasí s posunutím bodu Schválení ekonomické činnosti SHOW 2023 na dříve.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-03-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Sillicon Hill - SHOW 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 06.03.2023 ve 13:43.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-03-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 14.02.2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 09.03.2023 ve 20:16.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-03-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje rozpočet CEN 2023 zaslaný do konference Parlamentu dne 06.03.2023 v 23:18.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-03-05 nebylo přijato. OHP: 14; 2:4:8. Zobrazit znění

Usnesení 2023-02-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání Studentského parlamentu konaného dne 14.02. 2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 14.02. 2023 v 19:04 včetně bodů zaslaných po předkládací lhůtě.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-02-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 12.1. 2023 zaslaného do konference Parlamentu dne 14.02.2023 v 19:40.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-02-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy klubu zaČVUTění ve znění zaslaném do konference parlamentu 7.2.2023 ve 12:31.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-02-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje PR rozpočet a rozpočet na telefony pro Centrálu na rok 2023 zaslaný do konference parlamentu 12.02.2023 v 11:43.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-02-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT projednal Návrh nových ceníků na kolejích ČVUT od 1. 3. 2023, který byl poslaný do konference parlamentu po předkládací lhůtě dne 14.2.2023 ve 20:37. Tímto apeluje na děkany fakult, aby finančně podpořili obnovu kolejí, a zároveň, aby se SÚZ závazal k investicí případných přebytků do obnovy kolejí a užší komunikaci s kolejními kluby v této problematice. Studentský Parlament Studentské unie ČVUT do budoucna žádá o dřívější konzultace v těchto záležitostech.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-01-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 12.01.2023 a akceptuje podklady zaslané po předkládací lhůtě.

 • OHP: 15; 15:0:0 – Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-01-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 15.12. 2022 zaslaného do konference Parlamentu dne 12.01. 2023 v 20:07.

 • OHP: 15; 12:0:3 – Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-01-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje změny členských příspěvků podle tabulky zaslané do konference parlamentu dne 12. 1. 2023 ve 20:27 s platností od data uvedeného v tabulce.

 • OHP: 15; 12:1:2 – Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-01-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Fond prezidenta pro rok 2023 ve výši 50 000 Kč a čerpání na akci Novoroční bowling do výše 6 000 Kč.

 • OHP: 15; 13:0:2 – Usnesení bylo přijato

Usnesení 2023-01-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů na akci Inaugurace prezidenta SU ČVUT 2023 ve výši 25 000 Kč.

 • OHP: 14; 13:0:1 – Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 14.12. 2022 a akceptuje podklady zaslané po předkládací lhůtě.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání Studentského parlamentu konaných dne 20. 10. 2022, 24. 11. 2022 a volby Prezidenta SU ČVUT konané dne 29. 11. 2022 všechny zaslané do konference Parlamentu dne 15. 12. 2022 v 20:46.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Centrálu pro funkční období 2023-2025 ve složení Markéta Jirmanová, Štěpán Tichý, Jiří Novotný, Ondřej Váňa, Ondřej Rychtera, Pavel Mašinda, Michal Verbovský a Vojtěch Dušátko.

 • OHP: 10; 7:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT jmenuje Pavla Valacha, narozeného 17.05.1994, trvale bytem Pionýrů 806, 738 01 Frýdek-Místek členem Kontrolní komise SU ČVUT.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT jmenuje Olgu Vafkovou, narozenou 22.02.1999, trvale bytem Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice členkou Kontrolní komise SU ČVUT.

 • OHP: 10; 7:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-12-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT přijímá Klub investorů, z.s. (IČ: 26563967) za externí klub Studentské unie ČVUT.

 • OHP: 10; 6:3:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 29. 11. 2022 v 19:14.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje volební komisi pro volbu prezidenta ve složení Milan Kurka, Ondřej Broda a Jozef Šebák.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-08: Studentský parlament Studentské unie ČVUT volí Bc. Markétu Jirmanovou, nar. 08.04.1999, trvale bytem Palackého 626, 50002 Hradec Králové Prezidentkou Studentské unie ČVUT pro funkční období Prezidenta od 10. 2. 2023 do 9. 2. 2025 včetně.

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 23.11.2022.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost na akci Vánoční večírek SU ČVUT 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 24.12.2022 ve 20:12.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT vylučuje externí klub Duha Studánka IČO: 62728288 také známý jako SPELEO FBMI.

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost zaČVUTění Winter Edition 2023 zaslanou do konference Parlamentu dne 24.11.2022 v 20:55

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-11-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Podolské Vánoce zaslanou do konference Parlamentu dne 22.11.2022.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-10-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 19.10.2022 v 00:38.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-10-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání zaslané do konference Parlamentu dne 20.10.2022 a 19:54.

 • OHP: 11; 8:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-10-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění na akci Halloween zaslanou do konference Parlamentu dne 20.10.2022 a 20:06.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-09-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 15.09.2022 v 19:15.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-09-02: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje možnost půjčky z rezervního fondu na účet Centrály v maximální výši 300 000 Kč. Tyto prostředky je nutné vrátit v plné výši do rezervního fondu do 31. 10. 2022.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-09-03: Studentský parlament Studentské unie ČVUT podporuje podpis memoranda o spolupráci v rámci projektu Kampus Strahov.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-06-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 22.06.2022 v 19:11 a souhlasí, že se bude zaobírat dokumenty zaslanými do konference Parlamentu po předkládací lhůtě. .

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-06-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje čerpání z Fondu projektů na pronájem velkokapacitního objektu v Janských lázních zaslané do konference Parlamentu dne 20.06.2022.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-06-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje rozpočet Centrály Studentské unie v podobě zaslané do konference Parlamentu dne 20.06.2022.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-06-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu zaČVUTění na akci zaČVUTění 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 19. 06. 2022.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-06-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT na akci Vítejte na ČVUT 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 19. 06. 2022.

 • OHP: 14; 12:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-05-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 25. 5. 2022 v 19:15.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-05-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 21. 4. 2022 zaslaného do konference Parlamentu dne 25. 5. 2022 v 19:56.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-05-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive na akci UZEL 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 25. 5. 2022 v 20:13.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-05-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Čajovna na akci Dýmky na kopci 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 21. 5. 2022.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-05-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT na akci Letní ples SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 23. 5. 2022.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 19. 4. 2022. Parlament se zároveň bude zaobírat dokumenty zaslanými po předkládací lhůtě.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 17. 3. 2022 zaslané do konference Parlamentu dne 21. 4. 2022 v 19:55.

 • OHP: 10; 6:0:4 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2021 zaslanou do konference Parlamentu dne 19. 4. 2021.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-04: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu FITplusplus na akci FIT párty zaslanou do konference Parlamentu dne 12. 04. 2022.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-05: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee na akci Mezi Bloky 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 18. 04. 2022.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-06: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee na akci Pod-O-Day 2022 zaslanou do konference Parlamentu dne 18. 04. 2022.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-07: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Sincoolka na tiskárnu na Sinkuleho koleji zaslanou do konference Parlamentu dne 18. 04. 2022.

 • OHP: 10; 8:1:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-08: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje použití parafráze loga Studentské unie ČVUT v grafikách deskové hry Z Hospody domů autora Jana Podhirny.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-04-09 nebylo přijato. OHP: 11; 4:5:2. Zobrazit znění

Usnesení 2022-03-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 15.03.2022.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 16.02.2022 a zápis z mimořádného zasedání Studentského parlamentu konaného dne 01.03.2022 oba zaslané do konference Parlamentu dne 17.03.2022 v 19:47.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Stanovy klubu zaČVUTění ve znění zaslaném do konference Parlamentu dne 04.03.2022.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu projektů na Meziklubové hry ve formě zaslané do konference parlamentu dne 14.03.2022, přičemž řešitelem tohoto projektu je Tomáš Pícha.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-07: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Ekonomickou činnost klubu Orlík na provoz tiskárny zaslané do konference parlamentu dne 15.03.2022.

 • OHP: 13; 7:0:6 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill na akci SHOW 2022 v podobě zaslané do konference parlamentu dne 15.03.2022.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení bylo přijato

Mimořádné zasedání

Usnesení 2022-03-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT navrhuje představenstvům klubů zvážení odpuštění členských příspěvků členům zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-03-02: Studentský parlament SU ČVUT odsuzuje vojenskou agresi Ruska a Běloruska na území svrchovaného státu Ukrajina. Lituje souvisejících ztrát na lidských životech, na jejich důstojnosti a na majetcích. Apeluje na solidaritu mezi studenty a vymezuje se proti aplikaci principu kolektivní viny.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-02-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 14. 02. 2022.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-02-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 11. 01. 2022 zaslaný do konference Parlamentu dne 16. 02. 2022 v 19:43.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-02-03: Studentský parlament Studentské unie ČVUT přijímá Czech Rocket Society z. s. (IČ:11861126) za externí klub Studentské unie ČVUT.

 • OHP: 14; 10:1:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-02-04: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje rozpočet Centrály Studentské unie ČVUT zaslaný do konference Parlamentu dne 16. 02. 2022 ve 21:11.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-02-05: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost čajovny klubu Pod-O-Lee zaslanou do konference Parlamentu dne 14. 02. 2022.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-01-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 09. 01. 2022.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-01-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 15. 12. 2021 zaslaný do konference Parlamentu dne 11. 1. 2022 v 20:44

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2022-01-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Fond prezidenta pro rok 2022 ve výši 50 000 Kč.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-12-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 15. 12. 2021 v 19:17.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-12-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 25. 11. 2021 zaslaný do konference Parlamentu dne 15. 12. 2021 ve 20:39.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 25. 11. 2021 v 19:08. vč. bodů 10. a 11. zaslaných po předkládací lhůtě.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu konaného dne 20. 10. 2021 zaslaný do konference Parlamentu dne 25. 11. 2021 v 19:34.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2020 zaslanou do konference Parlamentu dne 21. 11. 2021.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-04: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje možnost půjčky z rezervního fondu na účet Centrály v maximální výši 200 000 Kč. Tyto prostředky je nutné vrátit v plné výši do rezervního fondu do 31. 3. 2022.

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Zálohované vratné kelímky klubu Pod-O-Lee zaslanou do konference Parlamentu 23. 11. 2021.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-11-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost na akci Podolské Vánoce klubu Pod-O-Lee zaslanou do konference Parlamentu 23. 11. 2021.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 18. 10. 2021.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu dne 16.9.2021 zaslaný do konference Parlamentu dne 20. 10. 2021 ve 20:04.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT na prodej mikin zaslanou do konference Parlamentu dne 18. 10. 2021.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU ČVUT - Halloween párty SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 20. 10. 2021 ve 20:22.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje žádost o podporu z Fondu projektů na akci Hokejová bitva 2021 za předpokladu jednání s ČVUT o poskytnutí finanční podpory ze strany ČVUT. Žádost byla zaslaná do konference Parlamentu dne 20. 10. 2021 v 20:50.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT jmenuje tři skrutátory pro všechna tajná hlasování na zasedání dne 20.10.2021. Jmenovanými skrutátory jsou: Tomáš Pokorný, Jiří Hanuš a Bára Ježková.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-07: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT jmenuje Róberta Selveka, narozeného 27.12.1996, trvalým bydlištěm Madridská 2850/1, Košice, Slovenská republika členem Kontrolní komise SU ČVUT.

 • OHP: 13; 9:2:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-08: Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Michala Kotheru, narozeného 15. 1. 1992, trvalým bydlištěm Čs. armády 760, Milevsko členem Kontrolní komise.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-09: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Tomášovi Gurovi.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-10: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Jozefovi Šebákovi.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-10-11: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Tomášovi Drábkovi.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu dne 16. 9. 2021 v 19:17 včetně podkladů zaslaných po předkládací lhůtě.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Výroční zprávu SU ČVUT zaslanou do konference Parlamentu dne 16. 9. 2021 ve 20:17.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu ze dne 18.5.2021 a zápis ze zasedání Studentského parlamentu ze dne 23.6.2021, oba zaslané do konference Parlamentu dne 16. 9. 2021 ve 20:28.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost akce Vítejte na ČVUT 2021 zaslanou do konference Parlamentu dne 14. 9. 2021.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost akce Strahov Open Air 2021 zaslanou do konference Parlamentu dne 16. 9. 2021 ve 21:01.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-09-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje žádost o poskytnutí prostředků z fondu projektů SU ČVUT na akci Dejvická šifrovačka klubu FITplusplus zaslanou do konference Parlamentu dne 14.9.2021.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 21. 6. 2021.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Studentského parlamentu ze dne 8.2.2021 a zápis ze zasedání Studentského parlamentu ze dne 15.4.2021 oba zaslané do konference Parlamentu 23. 6. 2021.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost - podnájem spolku Herní historie ve školícím centru klubu Silicon Hill - zaslané do konference Parlamentu dne 17. 6. 2021.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT doporučuje Centrále SU ČVUT pozastavení Klubu Sincoolka, pokud nebudou řádně zvolení členové nového představenstva dne 26. 7. 2021.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Ekonomickou činnost Klubu Čajovna na akci Dýmky na kopci zaslanou do konference Parlamentu dne 21.6.2021.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-06-06: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Ekonomickou činnost centrály na seznamovací kurz ZaČVUTení zaslanou do konference Parlamentu dne 23.6.2021.

 • OHP: 13; 9:1:3 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-05-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 18. 5. 2021.

 • OHP: 10; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-05-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Ekonomickou činnost klubu eFDrive na akci UZEL 2021 zaslanou do konference Parlamentu 16. 5. 2021.

 • OHP: 10; 10:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-05-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 10. 3. 2021 zaslané do konference Parlamentu 18. 5. 2021.

 • OHP: 10; 7:1:2 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-04-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 15. 4. 2021.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-03-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 8. 3. 2021. Parlament schvaluje i body 5. a 6., na které byly podklady zaslány po předkládací lhůtě.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-03-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje skrutátory pro jmenování člena Kontrolní komise: Stanislav Jeřábek, Michal Kothera a Jozef Šebák.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-03-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 11. 1. 2021 a 3. 2. 2021 zaslané do konference Parlamentu 10. 3. 2021.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-03-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet Centrály pro rok 2021 ve formě poslané do konference parlamentu 10. 3. 2021.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-03-05 nebylo přijato. OHP: 14; 7:5:2. Zobrazit znění

Usnesení 2021-02-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 8. 2. 2021.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-02-05: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu na funkční období 2021-2023 ve složení Ivana Dvořáková, Martin Andrýsek, Lukáš Novotný, Marcel Petráň, Alena Brožová, Radoslav Kondáč, Tomáš Pícha a Kateřina Pánková.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-02-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 3. 2. 2021.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-02-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje volební komisi pro volbu prezidenta ve složení Pavel Dostál, Michal Kothera a Jozef Šebák.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-02-03: Studentský parlament Studentské unie ČVUT zvolil Ing. Bc. Ivanu Dvořákovou, nar. 7. 6. 1988, trvale bytem Volutová 2516/2, 158 00 Praha 13 Prezidentkou Studentské unie ČVUT pro funkční období Prezidenta od 10. 2. 2021 do 9. 2. 2023 včetně.

 • Tajná volba prostřednictvím služby Adoodle
 • OHP: 13; 11:1:1 → Usnesení bylo přijato

Usnesení 2021-01-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 9. 1. 2021 se zařazením bodu Představení delegátů hned za bod Schválení programu.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2021-01-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 10. 11. 2020, 7. 12. 2020 a 30. 12. 2020 zaslané do konference Parlamentu 11. 1. 2021.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2021-01-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje výroční zprávu za rok 2019 ve verzi v3 zaslané do konference Parlamentu 11. 1. 2021.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2021-01-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Fond prezidenta pro rok 2021 ve výši 50 000 Kč.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-12-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 30. 12. 2020.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-12-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 22. 6. 2020 zaslaný do konference Parlamentu 30. 12. 2020

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-12-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 7. 12. 2020.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-12-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje účetní závěrku za rok 2019 tak jak byla zaslána do konference parlamentu dne 7. 12. 2020 se změnou slova „sdružení“ na slovo „spolku“.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-11-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 10. 11. 2020.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-11-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 17. 9. 2020 zaslaný do konference Parlamentu 10. 11. 2020.

 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-11-03: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 14. 10. 2020 ve znění zaslaném do konference Parlamentu 10. 11. 2020.

 • OHP: 12; 10:1:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-11-04: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Stanovy Klubu Čajovna ve znění zaslaném do konference Parlamentu 8. 11. 2020.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-11-05: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje Stanovy spolku ve znění zaslaném do konference Parlamentu 10. 11. 2020.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-10-01: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill „Prodej PR předmětů“ ve formě zaslané do konference Parlamentu 14. 9. 2020.

 • OHP: 16; 15:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-10-02: Studentský Parlament Studentské unie ČVUT schvaluje stanovy klubu eFDrive ve formě zaslané do konference Parlamentu 13. 10. 2020.

 • OHP: 15; 13:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán do konference Parlamentu SU ČVUT dne 22. června 2020 s tím, že je připraven hlasovat i o bodech 10 a 11, ke kterým byly zaslány podklady po předkládací lhůtě.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání konaných 17. února 2020, 21. května 2020 a 9. června 2020 ve formě zaslané do konference Parlamentu SU 22. 6. 2020.

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-05: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Stanovy spolku ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 20. 6. 2020.

 • OHP: 13 12:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis 2020-P1 Hlasování per rollam ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 22. 6. 2020.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-07: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis 2020-P2 Odvody na centrální účty ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 22. 6. 2020.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu BEST Prague ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 21. 6. 2020.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-09: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet Centrály a rozpočty akcí Vítejte na ČVUT a Strahov OpenAir ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 22. 6. 2020.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-10: Studentský parlamentu SU ČVUT souhlasně projednává jednotný vizuální styl Studentské unie ČVUT ve formě zaslané do konference parlamentu 20. června 2020.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán do konference Parlamentu SU ČVUT dne 9. června 2020.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-06-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje aktualizaci Ekonomické činnosti Centrály – zaČVUTění v podobě zaslané do konference Parlamentu 8. června 2020.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-05-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference parlamentu 21. 5. 2020 s vynecháním bodu 6, Prezentace výročních zpráv klubů.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-05-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2020 v podobě zaslané do konference parlamentu 17. 5. 2020 v 18:37.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-05-03: Studentský parlament SU ČVUT schaluje ekonomickou činnost centrály zaČVUTění zaslanou do konference parlamentu dne 19. 5. 2020.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání ve formě zaslané do konference parlamentu 17. února 2020.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-02: Studentský parlament SU ČVUT určuje skrutátory pro sčítání hlasů pro bod udělování čestných členství ve složení Jozef Šebák, Jiří Kapoun a Veronika Huvarová.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-03: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Marii Hoťkové.

 • Tajná volba
 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-04: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Oldřichu Štumbauerovi.

 • Tajná volba
 • OHP: 12; 10:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-05: Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Ondřeji Hábovi.

 • Tajná volba
 • OHP: 12; 8:0:4 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výroční zprávu SU ČVUT za rok 2018 ve formě zaslané do konference parlamentu 17. února 2020 ve 21:44.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-07: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SH kelímky v podobě, v jaké byla zaslána do konference parlamentu 15. 2. 2020.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2020 v podobě, v jaké byla zaslána do konference parlamentu 15. 2. 2020.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-02-09: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje aktualizaci ekonomické činnosti Centrály Studentský ples 2020 v podobě zaslané do konference parlamentu 17. února 2020.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-01-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT 9. 1. 2020 s vypuštěním bodu 8.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-01-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání konaných 18. 11. 2019 a 11. 12. 2019 poslané do konference parlamentu SU ČVUT 7. 1. 2020 po zapracování připomínek.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-01-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet Centrály pro rok 2020 ve formě poslané do konference parlamentu 8. 1. 2020.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-01-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu projektů na oslavu 22. narozenin SU ČVUT ve formě zaslané do konference parlamentu 8. 1. 2020, přičemž řešitelem tohoto projektu Ivana Dvořáková.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2020-01-05: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Ekonomickou činnost Centrály Studentský ples 2020 ve formě zaslané do konference parlamentu 9. 1. 2020.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-12-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 11. 12. 2019 i se zařazením EČ Podolské Vánoce přidaného po překládací lhůtě.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-12-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 30. 9. 2019 poslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 9. 12. 2019 po zapracování připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-12-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání prostředků Centrály v maximální výši 5000 Kč na Novoroční bowling 2020. Tato alokace bude součástí předkládaného rozpočtu Centrály pro rok 2020.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-12-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje půjčku z rezervního fondu na účet Centrály ve výši 150 000 Kč. Tyto prostředky je nutné vrátit do rezervního fondu do 29. 2. 2020.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-12-05: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee s názvem „Podolské Vánoce“ zaslanou do konference 11. prosince 2019 s úpravou sazby daně tak, aby odpovídala platným právním předpisům České republiky. Tato úprava se nepromítne v ceně včetně DPH, ale promítne se do ceny bez DPH.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT 18. listopadu 2019 18:47.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání konaného 16/10/2019 ve znění zaslaném do konference Parlamentu 15. 11. 2019 po zapracování připomínek.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje změnu rozpočtu Centrály SU ve znění poslaném do konference Parlamentu 18. 11. 2019.

 • OHP: 16; 14:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje skrutátory pro tajnou volbu ve složení: Veronika Huvarová, Alena Brožová, Martin Šťastný, Tomáš Dzuruš a Ondrej Rác.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-05: Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Radka Volfa, narozeného 29. 10. 1993, trvalým bydlištěm Pplk. Sochora 980/15, Praha 7 členem kontrolní komise s účinností od 21. 11. 2019.

 • Tajná volba
 • OHP: 16; 13:1:1; 1 neplatný hlas → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje změnu v programu, prohození bodů 11 a 12.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-07: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu ve složení Stanislav Jeřábek, Milan Kurka, Tomáš Pokorný, Jakub Rubáš, Jiří Hanuš, Pavel Valach a Ivana Dvořáková.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-11-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Čajovna na akci ochutnávka saké zaslanou do konference parlamentu 18. 11. 2019 v 21:17.

 • OHP: 16; 11:0:5 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje návrh programu zasedání zaslaného do konference parlamentu 16. 10. 2019 s bodem jmenování členů Kontrolní komise, který byl navržen po lhůtě 48 hodin před vyhlášeným termínem zasedání.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání konaných 4. 3. 2019, 14. 5. 2019 a 20. 6. 2019 ve znění zaslaném do konference parlamentu 14. 10. 2019 po zapracování připomínek na zasedání.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu FIT++ ve znění poslaném do konference parlamentu 7. 10. 2019.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje volební komisi pro hlasování o jmenování členů kontrolní komise ve složení Nečas, Beneš, Goláňová, Huvarová.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-05: Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Michala Kotheru, narozeného 15. 1. 1992, trvalým bydlištěm Čs. armády 760, Milevsko členem Kontrolní komise.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-06: Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Tomáše Guru, narozeného 7. 10. 1988, trvalým bydlištěm Jitkov 41, Chotěboř členem Kontrolní komise.

 • OHP: 12; 7:4:1 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-10-07 nebylo přijato. OHP: 12; 6:3:3. Zobrazit znění

Usnesení 2019-10-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály – Vánoční večírek 2019 ve znění, v jakém byla zaslána do konference parlamentu 14. 10. 2019.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-09-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán do konference Parlamentu SU ČVUT dne 29. 9. 2019.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT 20. června 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání konaného 8/1/2019 ve znění poslaném do konference Parlamentu 18. 6. 2019.

 • OHP: 11; 7:0:4 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání konaného 6/2/2019 ve znění poslaném do konference Parlamentu 18. 6. 2019.

 • OHP: 11; 7:0:4 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání konaného 9/4/2019 ve znění poslaném do konference Parlamentu 20. 6. 2019.

 • OHP: 11; 7:0:4 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-05 nebylo přijato. OHP: 11; 5:0:6. Zobrazit znění

Usnesení 2019-06-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje účetní závěrku za rok 2018 tak jak byla zaslána do konf. Parlamentu 18. 6. 2019.

 • OHP: 11; 8:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-07: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje IP 2019-P2 Výroční zprávy a hlášení o stavu klubu tak jak byla zaslána do konf. Parlamentu 20. 6. 2019.

 • OHP: 9; 7:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje EČ Vítejte na ČVUT 2019 ve znění v jakém byla zaslána do PAR 17. 6. 2019.

 • OHP: 10; 7:1:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-06-09: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje aktualizaci EČ zaČVUTění ve znění v jakém byla zaslána do PAR 18. 6. 2019 se změnou ceny za triko na 200 Kč vč. DPH.

 • OHP: 10; 8:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-05-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 2019-05-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje změnu programu s tím, že se body programu 10 a 11 posouvají za bod 5.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-05-03: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost zaČVUTění podle návrhu zaslaného do konference parlamentu 12. 5. 2019.

 • OHP: 9; 8:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 19-05-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje IP 2019-P1 kamerových systémů SU ČVUT dne návrhu zaslaného do konference 14. 5. 2019.

 • OHP: 9; 8:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-01: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje projednávání bodů o EČ klubu Pod-O-Lee zaslaných po předkládací lhůtě.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-02: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání tak, jak byl zaslán do konference Parlamentu SU ČVUT dne 9. dubna 2019, po doplnění k bodu 8 (vede M. Andrýsek, typ: hlasování, čas: 5 minut) a vyškrtnutí bodu 10 (Představení iniciativy Vzdělání budoucnosti).

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-03 nebylo přijato. OHP: 10; 4:1:5. Zobrazit znění

Usnesení 19-04-04: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SU - SHOW 2019 v podobě zaslané do konference Parlamentu SU 1. dubna 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-05: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu Čajovna - Dýmky na Kopci 2019 ve formě zaslané do konference Parlamentu SU 3. dubna 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-06: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive – UZEL 2019 ve formě zaslané do konference Parlamentu SU 4. dubna 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-07 nebylo přijato. OHP: 11; 0:5:6. Zobrazit znění

Usnesení 19-04-08: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Pod-O-Day 2019 ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 8. dubna 2019.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Usnesení 19-04-09: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Mezi Bloky 2019 ve znění zaslaném do konference Parlamentu SU 8. dubna 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-03-01: Studentský parlament SU ČVUT bere na vědomí nedodržení lhůty v Jednacím řádu, článku III. odstavec 4. a schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT dne 4. 3. 2019.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-02-01: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 6. února 2019.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-02-02: Studentský parlament Studentské unie ČVUT přijímá Spolek posluchačů architektury (IČ: 49278126) za externí klub Studentské unie.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-02-03: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje ekonomickou činnost „Studentský ples ČVUT“ zaslanou do konference Parlamentu 3. 2. 2019 ve 22:12.

 • OHP: 14; 11:0:3 → Usnesení přijato

Usnesení 19-01-01: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje program zasedání zaslaný do konference Parlamentu 7. ledna 2019.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-01-02: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 25. září, 21. listopadu a 17. prosince zaslané do konference Parlamentu 6. ledna 2019 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Usnesení 19-01-03: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje rozpočet CEN SU na rok 2019 v podobě zaslané do konference parlamentu 8.1.2019.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Usnesení 19-01-04: Studentský parlament Studentské unie ČVUT schvaluje centrálu SU ČVUT pro funkční období od 10. 2. 2019 do 9. 2. 2021 ve složení Stanislav Jeřábek, Jiří Kapoun, Jakub Rubáš, Pavel Valach, Milan Kurka, Jiří Hanuš, Kamila Radilová a Tomáš Pokorný.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentů 17. prosince 2018

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výroční zprávu za rok 2017 zaslanou do konference parlamentu 15. prosince 2018 ve znění po zapracování formálních nedostatků.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT 25. 11. 2018

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje volební komisi pro probíhající Volbu prezidenta ve složení Veronika Huvarová Patrícia Matejová, Alma Deleut, Jan Vacek.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament Studentské unie ČVUT bez výhrady přijímá zprávu volební komise o zvolení Ing. Stanislava Jeřábka, nar. 14. 10. 1990, trvale bytem České Heřmanice 112, 565 52 České Heřmanice Prezidentem Studentské unie ČVUT. Funkční období Prezidenta začína dnem 10. 2. 2019 a končí dnem 10. 2. 2021.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 21. lisotpadu 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 18. října 2018 zaslaný do konference Parlamentu 19. lisotpadu 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přeschvaluje EČ Centrály Vánoční večírek zaslanou do konference Parlamentu 18. listopadu 2018

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SU ČVUT „Podolské Vánoce“ zaslanou do konference Parlamentu 19. listopadu 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Studentské unie ČVUT „3D tiskárna klubu Pod-O-Lee“ zaslanou do konference Parlamentu 19. listopadu 2018.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT nebyl na tomto zasedání usnášeníschopný.

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 18. října 2018 s posunutím bodu 7 za bod 2 a bodu 5 za bod 3.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Hokejová bitva zaslanou do konference Parlamentu 16. 10. 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Vánoční večírek zaslanou do konference Parlamentu 16. 10 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Mikiny SU zaslanou do konference Parlamentu 16. 10 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 24. září 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 19. října 2017, 15. března 2018, 11. dubna 2018 a 15. května 2018 zaslané do konference Parlamentu 16. září 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2017.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlamentu 20. června 2018 s přidáním bodu 15. Čerpání z Fondu projektů SU - SNT18, který byl předložen po předkládací lhůte.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy spolku Engineers prague (IČO: 06354858) zaslané do konference parlamentu 29. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje vznik a stanovy klubu +/-FEL zaslané do konference parlamentu 12. června 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy SU ČVUT zaslané do konferece parlamentu 18. června 2018.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu BEST Prague „Best soummer course 2018“ zaslanou do konference parlametu 12. června 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členkých příspevků a podmínky pro jejich odpouštení dle IP klubu Sincoolka IP SIN-IP-2018/5 zaslaného do konference parlamenu 13. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály „Vítejte na ČVUT 2018“ zaslanou do konference parlamentu 19. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „IP 2018-P1 Fond projektů“ ve znění, ve kterém byl zaslán do konference parlamentu 19. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání prostředků klubem Silicon Hill z Fondu projektů ve výši 50 000 Kč na zajištení akce „SNT Prague 2018“.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlamentu 14. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přijímá spolek Herní historie z.s. (IČO: 05823986) za externí klub SU ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských přípsěvků klubu STOH dle podkladů zaslaných do konference parlamentu 11. května.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Čajovna s názvem Dýmky na Kopci zaslanou do konference parlamentu 11. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlametu 10. dubna 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT určuje jako skrutátory pro tajné hlasování dnešního zasedání Václava Pužmana, Lucii Bartůňkovou, Jiřího Kapouna, Lucii Procházkovou a Vladimíra Jelínka.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Jaroslavu Kubovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Zdeňku Horákovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Tomáši Zlochovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Václavě Piorecké (roz. Sedlmajerové).

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT vyzývá svého Prezidenta, aby vykonal kroky potřebné k vyloučení Marie Dvořákové z řad SU za závažné porušení povinností vyplývajících z výkonu funkce předsedkyně klubu Buben.

 • OHP: 11; 7:0:4 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Pod-O-Day poslanou do konference parlamentu 5. dubna 2018 s rožšířením možného termínu konání na měsíce duben a květen roku 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Pod-O-Day poslanou do konference parlamentu 5. dubna 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive Uzel 2018 poslanou do konference parlamentu 9. dubna 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 14. března 2018.

 • OHP: 11; 9:1:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 19. února 2018 zaslaný do konference 13. března 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SU ČVUT - SHOW 2018 zaslanou do konference 13. března.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání prostředků Centrálou SU z Fondu projektů ve výši 50 000 Kč na zajištění akce 20. narozeniny Studentské unie ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 18. února 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 11. prosince 2017 zaslaný do konference 17. února 2018.

 • OHP: 10; 8:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 9. ledna 2018 zaslaný do konference 17. února 2018 s opravou data a místa konání v záhlaví.

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály „Studentský ples ČVUT“ zaslanou do konference 14. února 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost FIT Párty zaslanou do konference 17. února 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 9. ledna 2018.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 20. listopadu 2017 zaslaný do konference 9. ledna 2018.

 • OHP: 16; 11:0:5 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet Centrály pro rok 2018 zaslaný do konference 9. ledna 2018.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání v podobě, jak dorazil do mailové konference parlamentu 11. prosince 2017 v 19:08.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P4 Jednací řád“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 20:50 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 3. prosince 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P5 Odvody do centrálního rozpočtu“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 21:09 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 3. prosince 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P6 Ekonomická činnost“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 21:16 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 9. prosince 2017.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubů Sincoolka, Masařka, Buben, Křesťanského klubu a Klubu Hlávkova kolej ve znění, v jakém byly předloženy na zasedání.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Pod-O-Lee „Tiskárna klubu Pod-O-Lee“ a „Sauna v Pod-O-Gym“ ve znění, v jakém byly zaslány do konference Parlamentu 4. prosince 2017.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje možnost půjčky z rezervního fondu na účet Centrály v maximální výši 100 000 Kč. Čerpané prostředky je nutné vrátit do rezervního fondu nejpozději 15. března 2018.

 • OHP: 14; 12:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 zaslanou do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 22:35 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 9. prosince 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference s posunem všech bodů o schválení členských příspěvků na konec programu.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 26. září. zaslaný do konference 18. listopadu.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu SU ČVUT ve složení Jozef Šebák, Stanislav Jeřábek, Michal Kothera, Tomáš Drábek a Jan Mára.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT žádá kluby Pod-O-Lee, Buben a Masařka o dořešení přesunu majetku mezi těmito kluby a předložení požadované inventury kontrolní komisi do 30. listopadu 2017. Pokud tak kluby neučiní, SP SU ČVUT je zavazuje k navrácení přesunutého majetku zpět do klubu Pod-O-Lee, přičemž o náklady na tento přesun se podělí rovným dílem.

 • OHP: 16; 15:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee s názvem „Podolské Vánoce přicházejí“ zaslanou do konference 14. listopadu s úpravou sazby daně tak, aby odpovídala platným právním předpisům České republiky. Tato úprava se nepromítne v ceně včetně DPH, ale promítne se do ceny bez DPH.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Sillicon Hill zaslané 17. listopadu 2017 s vyškrtnutím položek „SHOW - prodej občerstvení“ a „Prodej PR předmětů“.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu BION dle podkladů zaslaných do konference 13. listopadu.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu Pod-O-Lee dle podkladů zaslaných do konference 14. listopadu.

 • OHP: 16; 14:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUTschvaluje výši členských příspěvků klubu Sillicon Hill dle podkladů zaslaných do konference 17. listopadu.

 • OHP: 16; 15:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu Orlík dle podkladů zaslaných do konference 18. listopadu.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu BEST ve znění, v jakým byly zaslány 12. 10. do konference parlament s opravou číslování dokumentu a nahrazením slova BEST spojením BEST Prague v článku V, bod 1g) věta první.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přijímá Spolek Engineers Prague (IČO 06354858) za externí klub studentské unie ČVUT.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály “Hokejová bitva” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 16. 10. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály “Vánoční večírek” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 16. 10. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 22. června 2017 zaslaný do konference parlamentu SU ČVUT 24. září 2017 po technických úpravách.

 • OHP: 10; 8:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 6.4. a 10.5. zaslané do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 8:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT ruší výbor studentského parlamentu „Kontrolní výbor“ a současně ruší také IP 2013-P2.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Tomáše Guru nar. 7. října 1988.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Václava Michalce nar. 10. srpna 1992.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Veroniku Huvarovou nar. 15. května 1991.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zvýšení členského příspěvku za sportovní členství v klubu Silicon Hill na 1 000 Kč za pololetí s účinností od 1. července 2017.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Parlamentu 18. 4. 2017 zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 9. 5. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 15; 12:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu BEST “Letní kurz 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 24. 4. 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „Výroční zprávy a hlášení o stavu klubu“ zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 8. 5. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 15; 11:1:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program mimořádného zasedání v následujícím znění:

 1. Schválení programu
 2. Schválení aktualizace ekonomické činnosti klubu Silicon Hill ’SHOW’
 3. Různé
 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje aktualizaci ekonomické činnosti klubu Silicon Hill ’SHOW’ v podobě zaslané do konference parlamentu 17. 4. 2017.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT a doplněn o body “Ekonomická činnost Pod-O-Day 2017” a “Ekonomická činnost MEZI BLOKY 2017”.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Parlamentu 13. 3. 2017 zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 4. 4. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT do přijetí důležitého interního předpisu stanovujícího pravidla pro hlasování Shromáždění klubů stanovuje tato pravidla tak, jak jsou uvedená ve stanovách SU ČVUT z 28. 10. 2010 účinných do konce roku 2016.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Kontrolní komisi zaslaný do konference Parlamentu 29. 3. 2017 se zapracováním připomínky.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “Kladenský Majáles 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 6. 4. 2017.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “UZEL 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 3. 4. 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “MayDej 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 3. 4. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “Pod-O-Day 2017” zaslanou do konference Parlamentu 5. 4. 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “MEZI BLOKY 2017” zaslanou do konference Parlamentu 5. 4. 2017 s vyškrtnutím těchto položek z ceníku: Red Bull 0,25l, Tričko, Taška a Placka.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání parlamentu 1. 12. 2016, 9. 1. 2017 a 7. 2. 2017 zaslané do konference parlamentu SU ČVUT 11. 3. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis 2017-P1 “Rada studentských samospráv” zaslaný do konference parlamentu 11. 3. 2017 se zapracováním připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill “SHOW” v podobě zaslané do konference parlamentu 11. 3. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill “Masáže” v podobě zaslané do konference parlamentu 11. 3. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost centrály “Studentský ples - tombola” v podobě zaslané do konference parlamentu 6. 2. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu SU ČVUT pro funkční období 10. 2. 2017 – 9. 2. 2019 ve složení Jozef Šebák, Stanislav Jeřábek, Vít Diviš, Tomáš Drábek a Michal Kothera.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 5. 9. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 4. 10. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 19. 10. 2016, 2. 11. 2016 a 24. 11. 2016 zaslané do konference 7. 1. 2017 v 17:06 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 20. 12. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály s názvem “Studentský ples ČVUT” zaslanou do konference 6. 1. 2017 ve 23:56.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Rozpočet Centrály na rok 2017 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 18:18.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT si uděluje právo zrušit usnesení kontrolního Výboru ze dne 11.května 2015.

 • OHP: 17; 9:2:6 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ceník ekonomických činností klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Parlamentu 18. května 2015, 19:42.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive ve znění, v jaké byla zaslána do Parlamentu 18. května 2015, 18:40.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost MayDej2015 ve znění zaslaném v emailové konferenci.

 • OHP: 17; 13:0:2 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ceník ekonomických činností klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Parlamentu 13. ledna 2015, 20:42.

 • OHP: 12; 0:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Fakultní klub BION.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Buben.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost centrále - Ples.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou klubu Pod-O-Lee - Mezibloky 2014.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Tomáše Roubala členem kontrolního výboru.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT přijímá toto usnesení:

 1. Členský příspěvek se v klubech SU, jež vybírají členské příspěvky, platí za pololetí.
 2. Člen, který se stal členem klubu, má v 1. pololetí svého členství splatnost členského příspěvku ve lhůtě stanovené klubem.
 3. Za platbu členského příspěvku je považováno i odpuštění placení členského příspěvku.
 4. 4. Konkrétní termíny a splatnost členského příspěvku si určují kluby vybírající členské příspěvky samy.
 5. 5. Pokud člen nezaplatí včas členský příspěvek, je mu členství automaticky pozastaveno z důvodu nesplnění povinnosti platit členský příspěvek.
 6. 6. Pokud člen, kterému je členství pozastaveno z důvodu nesplnění povinnosti placení členského příspěvku, nezaplatí ve lhůtě 7 dnů od data splatnosti členského příspěvku, pokud stanovy nebo interní předpisy klubu nestanoví jinak, je členovi automaticky ukončeno členství v klubu.
 7. 7. Tímto usnesením se ruší usnesení ohledně placení členských příspěvků ze dne 26. 10. 2010 a jiná usnesení Studentského parlamentu SU ČVUT, které jsou s tímto usnesením v rozporu.
 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu Buben.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet centrály na 1. pololetí roku 2014.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu tech@su.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Schváleno
 • group/parlament/prijata_usneseni.txt
 • Poslední úprava: 2024/07/04 10:55
 • autor: Štěpán Tichý