group:parlament:povinnosti

„Povinnosti“ a možnosti klubů

Pracovní skupiny

Každý klub by měl mít minimálně jednoho svého zástupce v každé níže uvedené skupině.

K přihlášení do níže uvedených mailových konferencí slouží server list SU ČVUT.

Parlament SU ČVUT

Rozhodování o budoucnosti SU ČVUT má na starosti parlament Studentské unie ČVUT. Kluby jsou zastoupeny na zasedáních svými delegáty. Kolejní kluby mají každý po jednom hlasu, všechny zájmové kluby se dělí o 5 hlasů, externí kluby o 2 hlasy a jeden hlas patří delegátovi z Akademického senátu ČVUT. A i když klub nemá svého delegáta, posílají se do mailové konference důležité informace, které by mělo vědět vedení klubu.

Mailová konference: parlament@lists.su.cvut.cz

Legislativní skupina

Legislativní skupina je neformálním uskupením aktivních členů Studentské unie ČVUT, kteří řeší legislativní záležitosti organizace. Náplň činnosti této skupiny je příprava předpisové základny Studentské unie ČVUT. Slouží i jako poradní složka pro všechny kluby.

Mailová konference: legislativa@lists.su.cvut.cz

OOU skupina

Skupina zabývající se Ochranou Osobních Údajů implementuje GDPR do struktur SU ČVUT.

Mailová konference: oou@lists.su.cvut.cz

PR skupina

Skupina, která se zabývá propagací Studentské unie ČVUT a jednotlivých klubů. Funguje prostřednictvím Facebookové skupiny PR v SU, mailové konference a osobních setkání.

Mailová konference: pr@lists.su.cvut.cz


Další důležité informace

Ochrana osobních údajů

Každý člen, který nakládá s osobními údaji, musí mít podepsaný formulář ohledně OOU, který podepisuje prezident SU ČVUT.

Průvodce prváka

IAESTE ČVUT vytváří každoročně Průvodce prváka, kde každý klub SU ČVUT má svůj příspěvek. Tyto informace je dobré sledovat a upravovat, aby byli aktuální a lákali lidi do klubu.

Rada studentských samospráv (RSS) – pro kolejní kluby

Rada studentských samospráv je povinným výborem Studentského parlamentu. Výbor sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných schůzkách se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT. Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály.

Mailová konference: rss@lists.su.cvut.cz

Sponzorství

Jedná se o centrální evidenci sponzorů SU ČVUT řízené Centrálou SU ČVUT. Tato iniciativa vznikla z důvodu toho, že na jednu firmu se obrací vícero klubů a vznikají nedorozumění apod.

Kontakt: sponzoring@su.cvut.cz

Logobanka SU ČVUT

Každý klub, by měl mít svoje aktuální loga v logobance SU ČVUT na webových stránkách. Nové, či upravené logo prosím pošlete na centrala@su.cvut.cz.

Stanovy klubu

Obdobně jako u logobanky by měl mít klub své aktuální stanovy uvedeny na webových stránkách SU ČVUT. Stanovy zasílejte na centrala@su.cvut.cz

Ekonomická činnost

Každý klub, který má zřízené účetní středisko a chce provozovat ekonomickou činnost musí ceník ekonomické činnosti nechat schválit na Parlamentu SU ČVUT. V ceníku musí být uvedena jak cena s DPH, tak bez DPH. Více naleznete v interním předpisu SU ČVUT.

Výjezdní zasedání SU ČVUT

Každý klub má možnost vyslat většinou 2 své členy na výjezdní zasedání SU ČVUT, které se koná každý semestr. Na tomto zasedání se probírají důležité otázky SU ČVUT, stmeluje se kolektiv, předávají se zkušenosti a probíhají workshopy. Akci organizačně zajišťuje Centrála SU ČVUT, která zve na událost prostřednictvím mailové konference Parlament.


Fond studentských projektů ČVUT

Významným finančním příspěvkem pro kluby mohou být peníze z Fondu studentských projektu ČVUT, který vypisuje každoročně rektorát ČVUT. Výše fondu je stanovena na 1 000 000 Kč bez DPH. Rektorát vyhlašuje výběrové řízení na další rok začátkem listopadu.

Index studenta

Klub má možnost svoje akce propagovat pomocí Indexu studenta. Index studenta je mobilní aplikace, která jde stahnout jak na Android tak na iOS. V aplikaci je uvedena většina akcí pořádaných SU ČVUT, univerzitou a dalšími partnery. Na samotné akci jsou vyvěšeny plakaty, na kterých je QR kód. Ten pomoci aplikace se naskenuje a přiřadí uživateli „kredity“. Ty se dají vyměnit za ceny. Webové stránky Indexu studenta.

Publikování mobilních aplikací pro iOS, Android

Studentská unie ČVUT má zařízeny účty v obchodech Apple App Store a Google Play, pomocí kterých lze publikovat vaše klubové mobilní aplikace. Zobrazovat se budou pod hlavičkou SU ČVUT. Chcete-li toho využít, kontaktujte prosím IT manažera SU ČVUT na it@su.cvut.cz.

  • group/parlament/povinnosti.txt
  • Poslední úprava: 2022/08/18 14:42
  • autor: Marcel Petráň