group:centrala:usneseni

Přijatá usnesení

Centrála SU ČVUT s okamžitou platností odpozastavuje pozastavený klub FK BION.

 • OHP: 8; 8:0:0 - usnesení přijato

Centrála SU ČVUT s pravomoci Představenstva klubu FK BION stanovuje volební komisi pro řádné volby do představenstva FK BION v následujícím složení: Stanislav Jeřábek, Kateřina Mejsnarová a Martin Mleziva

 • OHP: 8; 8:0:0 - usnesení přijato

Centrála Studentské unie jakožto Představenstvo pozastaveného Fakultního klubu BION schvaluje volební komisi v následujícím složení: Michal Kothera, Kateřina Mejsnarová a Martin Mleziva.

 • OHP: 8; 8:0:0 - usnesení přijato

Na žádost představenstva klubu Buben zaslanou dne 13. října 2020 pozastavuje Centrála Studentské unie ČVUT klub Buben s účinností od 1. listopadu 2020.

 • OHP: 6; 6:0:0 - usnesení přijato

Centrála SU ČVUT z důvodu uplynutí mandátu předsedy a představenstva ve spojení s tím, že nejsou vyhlášeny volby na další funkční období, pozastavuje s okamžitou platností činnost Fakultního klubu BION.

 • OHP: 4; 4:0:0 - usnesení přijato

Centrála SU ČVUT s okamžitou platností odpozastavuje pozastavený klub Buben

Centrála SU ČVUT s pravomocemi představenstva kolejního klubu Buben souhlasí s udělením odpustků pro členy klubu Buben na první pololetí roku 2018 dle dokumentu v příloze zaslaného 27. 2. 2018 do konference centrály SU ČVUT.

Centrála SU ČVUT s pravomoci Představenstva klubu Buben schvaluje interní předpis klubu Buben “KB-IP-2018-01 Členské příspěvky, základní členství a účetní období“ v podobě v jaké byl zaslán do konference Centrály dne 7. 12. 2017 ve 16:33

Centrála SU ČVUT s pravomoci Představenstva klubu Buben vyhlašuje řádné volby do Představenstva klubu Buben s následujícím harmonogramem:

 • 13. 11. 2017 - 27. 11. 2017 Podávání kandidátek
 • 28. 11. 2017 - 08. 12. 2017 Zveřejnění kandidátek
 • 04. 12. 2017 - 08. 12. 2017 Hlasování
 • 08. 12. 2017 Vyhlášení výsledků
 • 16. 12. 2017 Začátek funkčního období Představenstva

a pro tyto volby stanovuje volební komisi ve složení:

 • Ondřej Vaněček - předseda volební komise,
 • Zuzana Václaviková - členka volební komise,
 • Petr Parkan - člen volební komise.

Centrála SU pověřuje do začátku funkčního období řádně zvoleného představenstva klubu Buben krizový management ve složení Vladimír Jelínek, Ondřej Vaněček a Jan Martinů vedením klubu Buben. Krizový management se zodpovídá centrále SU.

Centrála SU s pravomocemi představenstva kolejního klubu Buben schvaluje rozpočet klubu Buben na období od 01.10.2017 do 28.02.2018 dle dokumentu v příloze zaslaného 30.9.2017 do konference centrály SU.

Centrála SU s pravomocemi představenstva kolejního klubu Buben souhlasí s udělením odpustků pro členy klubu Buben na druhé pololetí roku 2017 dle dokumentu v příloze zaslaného 30.9.2017 do konference centrály SU.

Centrála SU ČVUT z důvodu nesrovnalostí s hospodařením klubu Buben pozastavuje jeho činnost s okamžitou platností.

Centrála SU ČVUT odpozastavuje činnost klubu GALIBI s okamžitou platností.

Centrála SU odpozastavuje činnost klubu Křesťanský klub s okamžitou platností.

Centrála SU pozastavuje činnost klubu tech@SU s okamžitou platností.

Centrála SU pozastavuje činnost klubu GALIBI s okamžitou platností.

Centrála SU pozastavuje činnost klubu Křesťanský klub s okamžitou platností.

Centrála SU ČVUT ruší “Usnesení č.1” Centrály SU ČVUT ze dne 27.05.2015.

Centrála SU ČVUT s pravomocemi představenstva klubu Pod-O-Lee schvaluje výroční správu klubu Pod-O-Lee za rok 2014.

Centrála SU ČVUT s pravomocemi představenstva klubu Pod-O-Lee ruší interní předpisy a usnesení představenstva vydané od 8. 7. 2014 do 27. 5. 2015.

Centrála SU s pravomocemi představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee vyhlašuje volby na předsedu kolejního klubu Pod-O-Lee a jmenuje volební komisi ve složení:

 • Jozef Beneš – předseda komise,
 • Stanislava Kočanová,
 • Jaroslav Krejza,
 • Marko Žbirka,
 • Kristýna Vračková.

Centrála SU s pravomocemi představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee s vyhlášením voleb na zástupce bloku F jmenuje volební komisi ve složení:

 • Jozef Beneš – předseda komise,
 • Stanislava Kočanová,
 • Jaroslav Krejza,
 • Marko Žbirka,
 • Kristýna Vračková.

Centrála SU s pravomocemi představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee souhlasí s udělením odpustků pro členy klubu Pod-O-Lee na druhé pololetí roku 2015 dle dokumentu v příloze, který byl zaslán do emailové konference centrály SU 13. 10. 2015 v čase 21.58.

Centrála SU ČVUT pozastavuje kolejní klub Pod-O-Lee z důvodu porušení předpisů zejména s ohledem na:

 • Nedodanou výroční zprávu za rok 2014
 • Nedodržení IP o odvodech
 • Nedostatečné uveřejňování dokumentů, zápisů a nařízení předsedy
 • Spornost mandátů členů představenstva
 • Neplatně vyhlášené volby

Centrála SU ČVUT pozastavuje klub Čajovna s okamžitou platností.

 • group/centrala/usneseni.txt
 • Poslední úprava: 2021/04/22 22:53
 • autor: Marcel Petráň