group:parlament:hlasovani_per_rollam

Hlasování per rollam

Hlasování per rollam se řídí důležitým Interním předpisem Studentské unie ČVUT 2020-P1 Hlasování per rollam.

Každý hlasující delegát má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě (nejméně 48 hodin), zda hlasuje pro navržené usnesení, proti usnesení, či se hlasování zdržuje.

Hlasující delegát pošle svoje rozhodnutí e-mailem do konference Studentského parlamentu.

Takové rozhodnutí obsahuje povinně

 • znění navrhovaného usnesení,
 • informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje,
 • unikátní kód obdržený od osoby oprávněné svolat zasedání Studentského parlamentu

Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrživší se hlasování.

Při hlasování per rollam jsou pro účely určení výsledku hlasování považováni za přítomné všichni delegáti Studentského parlamentu.

Hlasování je ukončeno vyjádřením všech delegátů nebo uplynutím lhůty pro hlasování.

Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi Studentského parlamentu potvrzeno hlasováním. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další nevynucené kroky vycházející z hlasování per rollam. Studentský parlament dále v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.

Usnesení 2024-07-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2024 verze č. 2 zaslanou do konference Parlamentu dne 16.07.2024 v 0:30 a ruší ekonomickou činnost UZEL 2024 schválenou Usnesením 2024-05-06.

O tomto usnesení je třeba hlasovat per rollam z důvodu, že seznamovací kurz UZEL 2024 klubu eFDrive dostal přislíbenou finanční podoboru od Fakulty dopravní ČVUT, za podmínky snížení kurzovného. Jelikož k této změně došlo až v průběhu června, tak nebyl dostatečný čas ekonomickou činnost přepracovat před řádným zasedáním Studentského parlamentu, kde však delegát klubu eFDrive o této skutečnosti delegáty aspoň předem informoval.

Hlasuje se o schválení změny ekonomické činnosti klubu eFDrive UZEL 2024 verze č. 2, která byla poslána do konference Studentského parlamentu dne 16.07.2024 v 0:30 a současně se ruší předchozí verze ekonomické činnosti schválené usnesením Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2024 verze č. 2 zaslanou do konference Parlamentu dne 16.07.2024 v 0:30 a ruší ekonomickou činnost UZEL 2024 schválenou Usnesením 2024-05-06.

18. 7. v 12:00

K vytvoření hashů je použit sha512 dostupný i online na https://emn178.github.io/online-tools/sha512.html

Prezident		->	b0a72a689ff3b54921964a0f1524eb40e59d953531333744fb40960b4e12d2f1977daa23e920c03a28947283c5f421ef3882f71f84a38bf2b8c323061893ad55
SiliconHill		->	198b4da2ed97cc377d139c4699766b796dbabd618e220206aa91bd31d32e29b825d72b4e48bd05b9ba888e138f93bdc38fb07f568f22158541c0626c75dc3bc6
Pod-O-Lee		->	ec10f8213774bc6a6d4af35f805d79d22caeabe5bd52e37bb552072447d24634ccbb2e7550eb11e704a0b0137239dbe7128ab1a3f59941472d052ac15f43e3d1
Buben  		->	05cd64119dd6173dcada32837a6b44461c1c268fc4def25e501b6cefe1aed6e8dd3560e023ae808fce2422827f2dca4e699096931b25744ab3f4128047ac15b9
Masarka 		->	eb965708c0c5b6e9b0c64205af664bc7979f5055f2ed89cf7ee88b71c4a420dde6c8c20121145e29d973e295f4f5ef247affd310a076e801b208967639699e0f
Sincoolka		->	bd12be2925723dc73ffe8e34cb664c210f770c6d76feb49364ca5f5c6c8b0ac0e241497aaec42db53ebc0add427de2337a78ff77349b140edb2ddd0cf2edca5b
HlavkovaKolej	    ->	c3090f8b63d756d0359b6cb5601d4ced9b51513b085e0c2962345ced81cf8e5487371e2e0d91f5c4bf35c8cfc8c98091b7843696851e0f3635e46a3af692af20
Orlik  		->	34d60d0eea00646c1e771aca092f184eb5ddec188da965ac87a730fdc973a1af72e2be6a8ef1a76c32e617667eb984a1d291f99aae344a338965fdcae95043b8
BION  		->	c1aca19dcbec252417a7d1b16e55aa2c619763b76116be27fcdc5655b24abb4a526de3582d23344736b62b887cdacfcba538662b857900198102a85d81ad77c4
FIT++  		->	a7e73bb5a5a7fe9870943ade3efc57d583343b6749ee586db0f526351a0bd37a5e9e83e4782c578d167f12ea5b1dd8c1a84fe75051b9706d6b28e7ba85414cea
eFDrive  		->	b73e52b6baf64bf254a80e7dbd0064058083ada850521516330a480fcdb55adeb7f44bed67d11813b1d280a667b680c4b2bdfd578f88db1899120fec91f7b5aa
ESN   		->	cba584503a0e2cf0b2974f1946c91f10edb8f48cddda13460fbef736c19b5eed917a4dc5c9db52ca532d783101f051607c0336db5478ee8fd10bb134a81a225b
Engineers		->	96fac3ad0e63cb5cd2eee8e13ce1819d95b76ba15bb580d1efe1c4af1ffe136a1178a68f69402a4a4a5b6532c00a400252ab5535c9e66f1bd4c33c6cd8d6f109
zaCVUTeni		->	2b0a696e274dd80815728cbffbc2341e2deecea69c80f03949adb68f87837388bb387aa8cfcb903b4b4cbcd9b7fc85b627c998a638c8fb2d443fbf986653dec8
BEST  		->	dc0d9d53b2c1757cecd7d0485406b3a67fdcf612ff105892a5202a2c9f5a8449c6b7c927eac60fb42df90ea01d2d8a73cbaa8d01b65b78bb4a2e21f7542dcc3c
Cajovna 		->	a9c2e9e52be3d62a1df32054b16185e173b2ae08f8487851802d684021f9d5030b45297f966bdca07696ce52697ea5bcb54cfc4f395e1a552c219665e2942171
AS-CVUT 		->	c2dbec84c85c7bbbb65cd1263927214692a7d0f84eae3db72ca19ae8850fee4b275443875a9909824687611f312173b7b2ac60aaabf7f2ef1b7bdf569ed2a7d8

Usnesení 2024-07-01: Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive UZEL 2024 verze č. 2 zaslanou do konference Parlamentu dne 16.07.2024 v 0:30 a ruší ekonomickou činnost UZEL 2024 schválenou Usnesením 2024-05-06.

 • OHP: 17; 9:0:8 → Usnesení bylo přijato
 • group/parlament/hlasovani_per_rollam.txt
 • Poslední úprava: 2024/07/20 15:03
 • autor: Štěpán Tichý