group:kluby:shromazdeni_klubu:prijata_usneseni

Přijatá usnesení

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje Stanovy spolku ve znění schváleném Studentským parlamentem na zasedání 10. 11. 2020.

 • PH: 75 (SH 39, POD 24, MAS 9, HK 3); 75:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje Stanovy spolku ve znění schváleném Studentským parlamentem na zasedání 22. 6. 2020.

 • PH: 85 (SH 39, POD 24, BUK 10, SIN 9, HK 3); 85:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis 2020-P1 Hlasování per rollam ve znění schváleném Studentským parlamentem na zasedání 22. 6. 2020.

 • PH: 85 (SH 39, POD 24, BUK 10, SIN 9, HK 3); 85:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis 2020-P2 Odvody na centrální účty ve znění schváleném Studentským parlamentem na zasedání 22. 6. 2020.

 • PH: 85 (SH 39, POD 24, BUK 10, SIN 9, HK 3); 51:10:24 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis 2019-P2 Výroční zprávy a hlášení o stavu klubu ve znění schváleném Studentským parlamentem na zasedání 20. 6. 2019.

 • PH: 60 (SH 39, MAS 9, SIN 9, HK 3); 60:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje členské příspěvky klubu STOH tak, jak byly schváleny na zasedání Studentského parlamentu SU ČVUT dne 15. 5. 2018 a členské příspěvky klubu Sincoolka tak, jak byly schváleny na zasedání Studentského parlamentu dne 21. 6. 2018.

 • PH: 73; 73:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje stanovy SU ČVUT v podobě v jaké byly schváleny na zasedání Studentského parlamentu SU ČVUT dne 21. 6. 2018.

 • PH: 73; 73:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis SU ČVUT: “2018-P1 Fond projektů” v podobě v jaké byl schválen na zasedání Studentského parlamentu SU ČVUT dne 21. 6. 2018.

 • PH: 73; 73:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje členské příspěvky klubů FK BION, Pod-O-Lee, Silicon Hill, Orlík tak, jak byly schváleny na zasedání SP SU ČVUT dne 20. 11. 2017, a klubů Sincoolka, Masařka, Klub Hlávkova kolej, Buben, Křesťanského klubu tak, jak byly schváleny na zasedání SP SU ČVUT dne 11. 12. 2017.

 • CPH 241 800
 • OHP: 6; 229 440; 0:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje interní předpisy SU ČVUT: 2017-P4 Jednací řád, 2017-P5 Odvody do centrálního rozpočtu a 2017-P6 Ekonomická činnost tak, jak byly schváleny na zasedání SP SU ČVUT dne 11. 12. 2017.

 • CPH 241 800
 • OHP: 6; 229 440; 0:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje zvýšení členského příspěvku za sportovní členství v klubu Silicon Hill na 1 000 Kč za pololetí s účinností od 1. července 2017.

 • CPH: 235 083
 • OHP: 161 165; 161 165:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Kontrolní komisi schválený SP SU ČVUT dne 6. 4. 2017

 • CPH: 235 083
 • OHP: 154 425; 154 425:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů schvaluje IP 2016-P2 Volební řád v podobě, v jaké byl schválen Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT dne 20.12.2016.

 • OHP: 151 789; 151 789:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje stanovy SU ČVUT ve znění v jakém byly zaslány do konference Parlamentu 21.6.2016 ve 20:14.

 • OHP: 6;219 838; 219 838:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů SU ČVUT schvaluje zvýšení příspěvků s přístupem do Pod­O­Gym s účinností od 1.7.2016.

 • OHP: 6;219 838; 219 838:0:0 → Usnesení přijato

Shromáždění klubů schvaluje interní předpis IP 2014 P1 – Odvody do centrálního rozpočtu.

 • OHP: 297 565; 297 565:0:0 → Usnesení přijato
 • group/kluby/shromazdeni_klubu/prijata_usneseni.txt
 • Poslední úprava: 2020/11/16 19:08
 • autor: Stanislav Jeřábek