Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


group:parlament:prijata_usneseni

Přijatá usnesení

2018

17. 12. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentů 17. prosince 2018

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výroční zprávu za rok 2017 zaslanou do konference parlamentu 15. prosince 2018 ve znění po zapracování formálních nedostatků.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

28. 11. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT 25. 11. 2018

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje volební komisi pro probíhající Volbu prezidenta ve složení Veronika Huvarová Patrícia Matejová, Alma Deleut, Jan Vacek.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament Studentské unie ČVUT bez výhrady přijímá zprávu volební komise o zvolení Ing. Stanislava Jeřábka, nar. 14. 10. 1990, trvale bytem České Heřmanice 112, 565 52 České Heřmanice Prezidentem Studentské unie ČVUT. Funkční období Prezidenta začína dnem 10. 2. 2019 a končí dnem 10. 2. 2021.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

21. 11. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 21. lisotpadu 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 18. října 2018 zaslaný do konference Parlamentu 19. lisotpadu 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přeschvaluje EČ Centrály Vánoční večírek zaslanou do konference Parlamentu 18. listopadu 2018

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SU ČVUT „Podolské Vánoce“ zaslanou do konference Parlamentu 19. listopadu 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Studentské unie ČVUT „3D tiskárna klubu Pod-O-Lee“ zaslanou do konference Parlamentu 19. listopadu 2018.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

7. 11. 2018

Studentský parlament SU ČVUT nebyl na tomto zasedání usnášeníschopný.

18. 10. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 18. října 2018 s posunutím bodu 7 za bod 2 a bodu 5 za bod 3.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Hokejová bitva zaslanou do konference Parlamentu 16. 10. 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Vánoční večírek zaslanou do konference Parlamentu 16. 10 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály SU - Mikiny SU zaslanou do konference Parlamentu 16. 10 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

25. 9. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference Parlamentu 24. září 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 19. října 2017, 15. března 2018, 11. dubna 2018 a 15. května 2018 zaslané do konference Parlamentu 16. září 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje účetní závěrku SU ČVUT za rok 2017.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

21. 6. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlamentu 20. června 2018 s přidáním bodu 15. Čerpání z Fondu projektů SU - SNT18, který byl předložen po předkládací lhůte.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy spolku Engineers prague (IČO: 06354858) zaslané do konference parlamentu 29. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje vznik a stanovy klubu +/-FEL zaslané do konference parlamentu 12. června 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy SU ČVUT zaslané do konferece parlamentu 18. června 2018.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu BEST Prague „Best soummer course 2018“ zaslanou do konference parlametu 12. června 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členkých příspevků a podmínky pro jejich odpouštení dle IP klubu Sincoolka IP SIN-IP-2018/5 zaslaného do konference parlamenu 13. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály „Vítejte na ČVUT 2018“ zaslanou do konference parlamentu 19. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „IP 2018-P1 Fond projektů“ ve znění, ve kterém byl zaslán do konference parlamentu 19. června 2018.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání prostředků klubem Silicon Hill z Fondu projektů ve výši 50 000 Kč na zajištení akce „SNT Prague 2018“.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

15. 5. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlamentu 14. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přijímá spolek Herní historie z.s. (IČO: 05823986) za externí klub SU ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských přípsěvků klubu STOH dle podkladů zaslaných do konference parlamentu 11. května.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Čajovna s názvem Dýmky na Kopci zaslanou do konference parlamentu 11. května 2018.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

11. 4. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání poslaný do konference parlametu 10. dubna 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT určuje jako skrutátory pro tajné hlasování dnešního zasedání Václava Pužmana, Lucii Bartůňkovou, Jiřího Kapouna, Lucii Procházkovou a Vladimíra Jelínka.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Jaroslavu Kubovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Zdeňku Horákovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Tomáši Zlochovi.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT uděluje čestné členství Václavě Piorecké (roz. Sedlmajerové).

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT vyzývá svého Prezidenta, aby vykonal kroky potřebné k vyloučení Marie Dvořákové z řad SU za závažné porušení povinností vyplývajících z výkonu funkce předsedkyně klubu Buben.

 • OHP: 11; 7:0:4 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Pod-O-Day poslanou do konference parlamentu 5. dubna 2018 s rožšířením možného termínu konání na měsíce duben a květen roku 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee Pod-O-Day poslanou do konference parlamentu 5. dubna 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive Uzel 2018 poslanou do konference parlamentu 9. dubna 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

15. 3. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 14. března 2018.

 • OHP: 11; 9:1:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 19. února 2018 zaslaný do konference 13. března 2018 po zapracování formálních připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost SU ČVUT - SHOW 2018 zaslanou do konference 13. března.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje čerpání prostředků Centrálou SU z Fondu projektů ve výši 50 000 Kč na zajištění akce 20. narozeniny Studentské unie ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

19. 2. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 18. února 2018.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 11. prosince 2017 zaslaný do konference 17. února 2018.

 • OHP: 10; 8:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 9. ledna 2018 zaslaný do konference 17. února 2018 s opravou data a místa konání v záhlaví.

 • OHP: 11; 9:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály „Studentský ples ČVUT“ zaslanou do konference 14. února 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost FIT Párty zaslanou do konference 17. února 2018.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

9. 1. 2018

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference parlamentu 9. ledna 2018.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 20. listopadu 2017 zaslaný do konference 9. ledna 2018.

 • OHP: 16; 11:0:5 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet Centrály pro rok 2018 zaslaný do konference 9. ledna 2018.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

2017

11. 12. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání v podobě, jak dorazil do mailové konference parlamentu 11. prosince 2017 v 19:08.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P4 Jednací řád“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 20:50 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 3. prosince 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P5 Odvody do centrálního rozpočtu“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 21:09 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 3. prosince 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „2017-P6 Ekonomická činnost“ zaslaný do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 21:16 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 9. prosince 2017.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubů Sincoolka, Masařka, Buben, Křesťanského klubu a Klubu Hlávkova kolej ve znění, v jakém byly předloženy na zasedání.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Pod-O-Lee „Tiskárna klubu Pod-O-Lee“ a „Sauna v Pod-O-Gym“ ve znění, v jakém byly zaslány do konference Parlamentu 4. prosince 2017.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje možnost půjčky z rezervního fondu na účet Centrály v maximální výši 100 000 Kč. Čerpané prostředky je nutné vrátit do rezervního fondu nejpozději 15. března 2018.

 • OHP: 14; 12:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 zaslanou do konference Parlamentu 11. prosince 2017 ve 22:35 ve znění po zapracování připomínek do verze zaslané 9. prosince 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

20. 11. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program poslaný do konference s posunem všech bodů o schválení členských příspěvků na konec programu.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 26. září. zaslaný do konference 18. listopadu.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu SU ČVUT ve složení Jozef Šebák, Stanislav Jeřábek, Michal Kothera, Tomáš Drábek a Jan Mára.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT žádá kluby Pod-O-Lee, Buben a Masařka o dořešení přesunu majetku mezi těmito kluby a předložení požadované inventury kontrolní komisi do 30. listopadu 2017. Pokud tak kluby neučiní, SP SU ČVUT je zavazuje k navrácení přesunutého majetku zpět do klubu Pod-O-Lee, přičemž o náklady na tento přesun se podělí rovným dílem.

 • OHP: 16; 15:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Pod-O-Lee s názvem „Podolské Vánoce přicházejí“ zaslanou do konference 14. listopadu s úpravou sazby daně tak, aby odpovídala platným právním předpisům České republiky. Tato úprava se nepromítne v ceně včetně DPH, ale promítne se do ceny bez DPH.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomické činnosti klubu Sillicon Hill zaslané 17. listopadu 2017 s vyškrtnutím položek „SHOW - prodej občerstvení“ a „Prodej PR předmětů“.

 • OHP: 16; 13:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu BION dle podkladů zaslaných do konference 13. listopadu.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu Pod-O-Lee dle podkladů zaslaných do konference 14. listopadu.

 • OHP: 16; 14:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUTschvaluje výši členských příspěvků klubu Sillicon Hill dle podkladů zaslaných do konference 17. listopadu.

 • OHP: 16; 15:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje výši členských příspěvků klubu Orlík dle podkladů zaslaných do konference 18. listopadu.

 • OHP: 16; 16:0:0 → Usnesení přijato

19. 10. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu BEST ve znění, v jakým byly zaslány 12. 10. do konference parlament s opravou číslování dokumentu a nahrazením slova BEST spojením BEST Prague v článku V, bod 1g) věta první.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT přijímá Spolek Engineers Prague (IČO 06354858) za externí klub studentské unie ČVUT.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály “Hokejová bitva” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 16. 10. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály “Vánoční večírek” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 16. 10. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

26. 9. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 22. června 2017 zaslaný do konference parlamentu SU ČVUT 24. září 2017 po technických úpravách.

 • OHP: 10; 8:0:2 → Usnesení přijato

22. 6. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 6.4. a 10.5. zaslané do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 9; 8:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT ruší výbor studentského parlamentu „Kontrolní výbor“ a současně ruší také IP 2013-P2.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Tomáše Guru nar. 7. října 1988.

 • OHP: 10; 10:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Václava Michalce nar. 10. srpna 1992.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje členem Kontrolní komise SU ČVUT Veroniku Huvarovou nar. 15. května 1991.

 • OHP: 10; 9:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zvýšení členského příspěvku za sportovní členství v klubu Silicon Hill na 1 000 Kč za pololetí s účinností od 1. července 2017.

 • OHP: 9; 9:0:0 → Usnesení přijato

10. 5. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 15; 14:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Parlamentu 18. 4. 2017 zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 9. 5. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 15; 12:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Klubu BEST “Letní kurz 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 24. 4. 2017.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis „Výroční zprávy a hlášení o stavu klubu“ zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 8. 5. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 15; 11:1:3 → Usnesení přijato

18. 4. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program mimořádného zasedání v následujícím znění:

 1. Schválení programu
 2. Schválení aktualizace ekonomické činnosti klubu Silicon Hill ’SHOW’
 3. Různé
 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje aktualizaci ekonomické činnosti klubu Silicon Hill ’SHOW’ v podobě zaslané do konference parlamentu 17. 4. 2017.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

6. 4. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT a doplněn o body “Ekonomická činnost Pod-O-Day 2017” a “Ekonomická činnost MEZI BLOKY 2017”.

 • OHP: 11; 11:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání Parlamentu 13. 3. 2017 zaslaný do konference Parlamentu SU ČVUT 4. 4. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 12; 9:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT do přijetí důležitého interního předpisu stanovujícího pravidla pro hlasování Shromáždění klubů stanovuje tato pravidla tak, jak jsou uvedená ve stanovách SU ČVUT z 28. 10. 2010 účinných do konce roku 2016.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje důležitý interní předpis o Kontrolní komisi zaslaný do konference Parlamentu 29. 3. 2017 se zapracováním připomínky.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “Kladenský Majáles 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 6. 4. 2017.

 • OHP: 13; 12:0:1 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “UZEL 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 3. 4. 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “MayDej 2017” ve verzi zaslané do konference Parlamentu 3. 4. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “Pod-O-Day 2017” zaslanou do konference Parlamentu 5. 4. 2017.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost “MEZI BLOKY 2017” zaslanou do konference Parlamentu 5. 4. 2017 s vyškrtnutím těchto položek z ceníku: Red Bull 0,25l, Tričko, Taška a Placka.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Usnesení přijato

13. 3. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje program zasedání dle programu, který byl zaslán do konference parlamentu SU ČVUT.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání parlamentu 1. 12. 2016, 9. 1. 2017 a 7. 2. 2017 zaslané do konference parlamentu SU ČVUT 11. 3. 2017 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje interní předpis 2017-P1 “Rada studentských samospráv” zaslaný do konference parlamentu 11. 3. 2017 se zapracováním připomínek.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill “SHOW” v podobě zaslané do konference parlamentu 11. 3. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Silicon Hill “Masáže” v podobě zaslané do konference parlamentu 11. 3. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost centrály “Studentský ples - tombola” v podobě zaslané do konference parlamentu 6. 2. 2017.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

7. 2. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje centrálu SU ČVUT pro funkční období 10. 2. 2017 – 9. 2. 2019 ve složení Jozef Šebák, Stanislav Jeřábek, Vít Diviš, Tomáš Drábek a Michal Kothera.

 • OHP: 14; 13:0:1 → Usnesení přijato

9. 1. 2017

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 5. 9. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 4. 10. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápisy ze zasedání 19. 10. 2016, 2. 11. 2016 a 24. 11. 2016 zaslané do konference 7. 1. 2017 v 17:06 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 11:0:2 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje zápis ze zasedání 20. 12. 2016 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 17:06 se zapracovanými připomínkami.

 • OHP: 13; 9:0:4 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost Centrály s názvem “Studentský ples ČVUT” zaslanou do konference 6. 1. 2017 ve 23:56.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje Rozpočet Centrály na rok 2017 zaslaný do konference 7. 1. 2017 v 18:18.

 • OHP: 13; 13:0:0 → Usnesení přijato

2016

2015

18.5.2015

Studentský parlament SU ČVUT si uděluje právo zrušit usnesení kontrolního Výboru ze dne 11.května 2015.

 • OHP: 17; 9:2:6 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ceník ekonomických činností klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Parlamentu 18. května 2015, 19:42.

 • OHP: 15; 15:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu eFDrive ve znění, v jaké byla zaslána do Parlamentu 18. května 2015, 18:40.

 • OHP: 14; 14:0:0 → Schváleno

9.3.2015

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost MayDej2015 ve znění zaslaném v emailové konferenci.

 • OHP: 17; 13:0:2 → Schváleno

13.1.2015

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ceník ekonomických činností klubu Silicon Hill ve znění, v jakém byl zaslán do konference Parlamentu 13. ledna 2015, 20:42.

 • OHP: 12; 0:0:0 → Schváleno

2014

31.3.2014

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Fakultní klub BION.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost klubu Buben.

 • OHP: 11; 10:0:1 → Schváleno

25.2.2014

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou činnost centrále - Ples.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje ekonomickou klubu Pod-O-Lee - Mezibloky 2014.

 • OHP: 12; 12:0:0 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT jmenuje Tomáše Roubala členem kontrolního výboru.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT přijímá toto usnesení:

 1. Členský příspěvek se v klubech SU, jež vybírají členské příspěvky, platí za pololetí.
 2. Člen, který se stal členem klubu, má v 1. pololetí svého členství splatnost členského příspěvku ve lhůtě stanovené klubem.
 3. Za platbu členského příspěvku je považováno i odpuštění placení členského příspěvku.
 4. 4. Konkrétní termíny a splatnost členského příspěvku si určují kluby vybírající členské příspěvky samy.
 5. 5. Pokud člen nezaplatí včas členský příspěvek, je mu členství automaticky pozastaveno z důvodu nesplnění povinnosti platit členský příspěvek.
 6. 6. Pokud člen, kterému je členství pozastaveno z důvodu nesplnění povinnosti placení členského příspěvku, nezaplatí ve lhůtě 7 dnů od data splatnosti členského příspěvku, pokud stanovy nebo interní předpisy klubu nestanoví jinak, je členovi automaticky ukončeno členství v klubu.
 7. 7. Tímto usnesením se ruší usnesení ohledně placení členských příspěvků ze dne 26. 10. 2010 a jiná usnesení Studentského parlamentu SU ČVUT, které jsou s tímto usnesením v rozporu.
 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu Buben.

 • OHP: 12; 11:0:1 → Schváleno

15.1.2014

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje rozpočet centrály na 1. pololetí roku 2014.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Schváleno

Studentský parlament SU ČVUT schvaluje stanovy klubu tech@su.

 • OHP: 13; 10:0:3 → Schváleno
group/parlament/prijata_usneseni.txt · Poslední úprava: 2019/02/08 07:38 autor: Michal Kothera