group:kluby:informace_pro_predsedy

Informace pro předsedy

Nacházím se většinou v Dejvicích, buď na FITu nebo na Masarykově koleji. Mailem či po telefonu si můžeme snadno domluvit schůzku. Pokud mi budete potřebovat jen něco předat, můžete také využít schránku SU na podatelně ČVUT (u vrátnice v budově B na Jug. partyzánů) nebo kancelář na strahovském bloku 1, kterou budu lehce nepravidelně cca 1x týdně navštěvovat. Podatelna je dostupná nonstop, kancelář v otevírací době (https://www.siliconhill.cz/pages/kontakt, aktuality na http://wiki.siliconhill.cz/VEDENI:Kancelar). Pokud budu naopak potřebovat předat něco já vám, rád bych s výhodou používal skříňky v NTK jako mrtvé schránky. Tedy pokud se nebudeme moci dohodnout na čase schůzky, já pravděpodobně dopis uložím ráno do skříňky a pošlu vám její číslo a PIN. Vy jen budete muset ten den schránku vyzvednout.

V SU používáme ke komunikace především mailové konference. Do každé z nich lze snadno na webu vyplnit přihlášku a pak jen čekat na přijetí příslušným členem Centrály. Zásadní informační kanál je konference parlamentu. Do ní se lze přihlásit na https://lists.su.cvut.cz/mailman/listinfo/parlament, odkud také vede proklik na seznam všech konferencí (https://lists.su.cvut.cz/mailman/listinfo). V některých sekcích pak existují ještě třeba skupiny na FB apod., kam vás všude příslušný člen centrály přidá. Další informace můžete čerpat na ostatních stránkách této wiki. Ať už to jsou delegáti v parlamentu, termíny jeho zasedání, stanovy SU i klubů či interní předpisy a další.

Pro předsedu každého klubu je vytvořen na gSuite účet ve tvaru predsedaXY@su.cvut.cz, kde XY je zkratka klubu (např. SH, POD, ESC, ČAJ, ISC, IAESTE apod.). Heslo k němu zná vždy předseda. V případě, že předchozí předseda je hůře dosažitelný, ozvěte se, a my necháme heslo zresetovat a zaslat na váš soukromý mail. Tento účet slouží pro snadnou komunikaci směrem ke všem předsedům a také pro ověřenou komunikaci předsedů zpět (můžete využívat i vlastní klubové domény, ale prosím, nevyužívejte osobní emaily na doménách seznam.cz, google.com a jiných). Je důležité poštu přicházející sem číst. Je mi jedno, jestli budete schránku aktivně využívat nebo si nastavíte přeposílání jinam. Předsedům interních klubů jsou také na tyto účty nasdílené přístupy ke složkám pro odevzdávání Hlášení o stavu klubu, informace o nastavení bankovního účtu aj.

Klub má přinejmenším možnost (některé jistotu) získat místo delegáta ve Studentském parlamentu. Všechny kluby mají povinnost odevzdat do konce února kratičkou výroční zprávu (spíše zápis do kroniky než něco formálního) dle požadavků v IP o výročních zprávách.

Pokud máte účetní středisko a bankovní účet (pokud ne, lze zřídit), pak mě v případě požadavku na změny kontaktujte. Současný stav přístupových práv najdete v dokumentu ve složce pro odevzdávání Hlášení o stavu klubu a informace o bankovním účtu. Pokud budete chtít přidat novou osobu, musí mít založeno ve FIO přístup do internetbankingu (když v pobočce v Dejvicích řeknete, že jste z SU, tak budou hned vědět) a poté potřebuji znát její rodné číslo.

Jako SU máme nabídku tarifů na SUnijní SIM karty od společnosti Vodafone za výhodné ceny. Chcete nějaká čísla zrušit či přidat? Chcete znát nabídku tarifů? Pošlete požadavky Marcelu Petráňovi (it@su.cvut.cz). Ohledně telefonů také nabízíme zařízení pořízená před vypršením minulé smlouvy z k tomu určeného fondu. Máme klasické telefony (DUAL SIM), odolné (CAT), USB LTE modemy a k zapůjčení k propgaci SU také tablety.

Jako SU máme vlastní Makro karty. Novinkou je stříbrné partnerství, což nám přináší výhody jako třeba rozšířenou otevírací dobu o jednu hodinu před i po klasické či umožňuje použít vyhrazený vchod a pokladny. Karty se nedají skenovat či fotit, u vstupu do obchodu je třeba mít ji u sebe fyzicky. Dvě karty jsou k půjčení v kanceláři na Strahově, jednu má předseda Pod-o-lee, další předseda Masařky a pátou mám já (prezident). Stačí se domluvit na zapůjčení.

Všichni, kdo mají přístup k osobním údajům členů klubu, musí mít také podepsanou platnou smlouvu o ochraně osobních údajů. Na vyžádáni zašlu šablonu, kterou vyplníte údaji lidí a ve 3 vyhotoveních (jak je psáno ve smlouvě) podepsané od dané osoby donesete mně. Já je podepíšu a 2 vyhotovení vrátím.

Dvakrát ročně interní kluby odevzdávají Hlášení o stavu klubu (ty, které vybírají členské příspěvky poté také odpovídající odvody). To obsahuje informace o členech klubu, invetarizaci, sumář účetnictví a přehled kamerových systémů. Dvakrát ročně je také třeba formuláře nových členů odevzdat do kanceláře na Strahově. Podrobnější informace jsou v interním předpisu o Hlášení o stavu klubu.

  • group/kluby/informace_pro_predsedy.txt
  • Poslední úprava: 2022/01/10 13:35
  • autor: Marcel Petráň